Open eindfeest

Aan alle mooie dingen komt een eind, zo ook aan het studiejaar 2022-2023. Donderdag 29juni was het namelijk alweer tijd voor het eindfeest. Na de eindactiviteit, suppen, gingiedereen zich klaarmaken …