Christelijk

Echt student en samen christen zijn, dat kan bij VGSU. Door het kleinschalige karakter van onze vereniging en persoonlijke interesse van leden in elkaar heeft de VGSU een sfeer waarin leden naar elkaar omkijken. Iedere donderdagavond samen eten, een activiteit en samen borrelen op de sociëteit. Maar ook Bijbelstudies, Praise & Prayers, een bezinningsweekend, vrijwilligersactiviteiten en persoonlijke betrokkenheid bij elkaar, maakt ons christen zijn als student compleet. In God zijn we één, want hoe verschillend ook of welke kerk we ook bezoeken, onze christelijke identiteit is de grootste verbindende factor.

Bijbelstudie

Met ieder nieuw collegejaar begint bij ons ook een nieuw bijbelstudiejaar. Een jaar waarin we iedere dinsdag of woensdag één keer in de twee weken Bijbelstudie doen met hetzelfde groepje van ongeveer zeven leden. Tijdens deze avonden eten we samen, doen we Bijbelstudies over uiteenlopende thema’s en sluiten we vaak af met een borrel. Samen Bijbelstudie doen betekent je in elkaar en het geloof verdiepen. We proberen elkaar te versterken in het geloof, maar laten ook ruimte voor twijfel, want iedereen ervaart het geloof anders. De insteek van de Bijbelstudies is dan ook vooral om elkaar aan te moedigen bezig te blijven met het geloof en elkaar beter te leren kennen. Dit kan door samen in een Bijbeltekst te duiken, maar ook door bijvoorbeeld je geloof in praktijk te brengen door bijvoorbeeld een keer spelletjes te gaan doen met verstandelijk gehandicapten, een huis verven van iemand die niet meer zo mobiel is, of sint & piet spelen op een middelbare school.

Naast Bijbelstudies in kleine groepjes hebben we twee keer per jaar een ‘Plenaire Bijbelstudie’ waarin alle bijbelstudiegroepjes bij elkaar komen. Ook als je niet in een Bijbelstudiegroepje zit, kan je gewoon gezellig aanschuiven. Vaak bestaat de avond uit een korte overdenking door een dominee of IFES medewerker. Hierna gaan we vaak in groepjes van acht uit elkaar om te praten over de overdenking en de teksten die daarbij horen. Omdat we allemaal deelnemen in de gesprekken worden verschillende perspectieven belicht die samen voor nieuwe inzichten en waardevolle avonden zorgen.

Praise & Prayers

Zingend, biddend en bijbellezend zijn we drie avonden in het jaar samen te vinden in een kerk om God te prijzen. Allemaal persoonlijk, maar ook samen als vereniging mogen we ons afhankelijk weten van God en Hem daar ook voor bedanken. Dat doen we onder andere in de Praise & Prayers. De muzikaliteit van de leden komt op deze momenten sterk naar voren, want de liederen die worden gezongen worden begeleid door een band samengesteld uit verschillende leden. Naast het zingen van liederen, lezen we stukjes uit de bijbel en bidden we samen. De Praise & Prayers zorgen niet alleen voor besef met de band met God, maar ook met elkaar. Soms wordt de Praise & Prayer gecombineerd met een ‘Plenaire Bijbelstudie’ waarbij het Woord van God, maar ook de liederen centraal staan. Een avond van prijzen en leren.  

Bezinningsweekend

Eén van de weekenden die we als vereniging organiseren, is het bezinningsweekend. Een heel weekend lang leggen we onze focus op God en zijn werk. Vrijdagavond, nadat iedereen is geacclimatiseerd, beginnen we met een aantal liederen en een inleidende lezing. De zaterdag is gevuld met workshops, een Plenaire Bijbelstudie en een Praise & Prayer. Op zo’n volle drukke dag is ook een moment nodig om tot jezelf te komen en dat is dan ook mogelijk. Er wordt gewandeld, spelletjes gedaan en gelezen. Zondags gaan we naar een lokale kerk, waar we een groot deel van de kerkbanken in beslag nemen. Het altijd leuk om te zien hoeveel mensen na de kerkdienst op je afstappen om te vragen wie je bent en hoe leuk ze het vinden dat je er bent. Na de dienst is er lunch en koffie waarna iedereen weer richting Utrecht gaat.