Verdiepend

De VGSU is een vereniging waar we graag op intellectueel gebied uitgedaagd worden. Vanuit onze gereformeerde traditie hebben we door de jaren heen een cultuur ontwikkeld die aanspoort tot een kritische blik op onder andere de wetenschap en maatschappelijke ontwikkelingen. Deze kritische blik is nu ook niet meer weg te denken binnen de vereniging en is door bijvoorbeeld de opkomst van ‘nepnieuws’ en ‘kunstmatige intelligentie’ nog steeds actueel. In gesprekken met elkaar op de sociëteit worden leden aangemoedigd om hun eigen mening te ontwikkelen en dingen niet zomaar voor waar aan te nemen. Ook ons verenigingsblad, ‘de Aiticima’, biedt hier de mogelijkheid voor, doordat leden (opinie)artikelen kunnen insturen. Dit kan van alles zijn, van filmrecensies tot de ethiek van de zorg. In combinatie met studeren draagt dit onderdeel van onze verenigingscultuur daadwerkelijk bij aan de persoonlijke ontwikkeling en vorming van de leden. We nemen niet alles wat ons verteld wordt voor lief, maar leren tijdens het lidmaatschap om ook vraagtekens te zetten en zowel op onszelf als de wereld om ons heen te reflecteren .

Lezingen

Om de verdiepende vaardigheden te blijven ontwikkelen organiseren we ieder jaar rond de zes lezingen over uiteenlopende onderwerpen van kwantummechanica tot het werken bij de GGZ. De avond bestaat uit twee delen. In het eerste deel zal de lictor zijn of haar lezing geven. Hierna is de pauze en kunnen we even gezellig bij kletsen en vragen bedenken voor de vragenronde. De vragenronde vindt plaats na de pauze. Door verschillende inzichten van leden met diverse studie achtergronden levert de vragenronde interessante discussies op en worden zowel de leden als de lector uitgedaagd om kritisch te reflecteren op het onderwerp van de lezing. Vaak komen bij deze vragenronde interessante discussies aan het licht. Hierna vertrekken de leden naar onze sociëteit om na te praten en de avond te vervolgen.

Studiegroepen

Doordat we bij de VGSU allemaal uiteenlopende studies doen, hebben we met elkaar heel veel kennis van verscheidene vakgebieden. De studiegroep is onder het merendeel van de leden een van de favoriete activiteit op de jaaragenda. Voor een studiegroep bereiden een aantal leden twee avonden voor (soms maar eentje) over een onderwerp waar ze zelf veel van weten of interesse in hebben. Door het volgen van studiegroepen komen we meer te weten over bijvoorbeeld het studiegebied van andere leden en verbreden we in kleine kring onze kennis. Vaak kiezen leden er dan ook voor om een studiegroep te volgen over een onderwerp waar ze weinig van weten en meer over willen leren. Als je bijvoorbeeld niks weet over scheikunde, maar het wel leuk vindt om er iets over te leren/experimenten, zijn dit dé avonden om het eens te proberen.

Relevantieavond

Twee keer in het jaar organiseert de ‘relevancie’ een ‘relevantieavond’. Zoals de naam al zegt, gaat deze avond over iets dat relevant is. Vaak ga je in kleinere groepjes uiteen waarmee je een interactieve workshop volgt. Denk hierbij aan het kunnen spreken voor een grote groep, want dat ga je als student weleens moeten doen. Of aan het programmeren in Python, de huidige politieke verhouding of hoe je nou eigenlijk iemand moet interviewen. Als het maar relevant is, komt het vast een keer langs op een avond.