Verdiepend

De VGSU is een vereniging waar we graag op intellectueel gebied uitgedaagd worden. Vanuit onze gereformeerde traditie hebben we door de jaren heen een cultuur ontwikkeld die aanspoort tot een kritische blik op onder andere de wetenschap en maatschappelijke ontwikkelingen. In gesprekken met elkaar op de sociƫteit worden leden aangemoedigd om hun eigen mening te ontwikkelen en dingen niet zomaar voor waar aan te nemen. Ook ons verenigingsblad biedt hier de mogelijkheid voor, doordat leden (opinie)artikelen kunnen insturen. In combinatie met studeren draagt dit onderdeel van onze verenigingscultuur daadwerkelijk bij aan de persoonlijke ontwikkeling en vorming van de leden. We nemen niet alles wat ons verteld wordt voor lief maar leren tijdens het lidmaatschap om ook vraagtekens te zetten en zowel op onszelf als de wereld om ons heen te reflecteren .

Lezingen
Om de academische vaardigheden te blijven ontwikkelen organiseren we ieder jaar zes lezingen over uiteenlopende onderwerpen van kwantummechanica tot de filosofie van Friedrich Nietzsche. Juist lezingen over onderwerpen waar we niet in thuis zijn maken dat leden ook door de VGSU hun horizon verbreden. Na de lezingen wordt er tijd genomen voor een plenaire vragenronde. Door verschillende inzichten van leden met diverse studie achtergronden levert de vragenronde interessante discussies op en worden zowel de leden als de lector uitgedaagd om kritisch te reflecteren op het onderwerp van de lezing. Door de vragenronde leren leden onder andere ook in het openbaar te spreken.

Debatavond
Aan het eind van het jaar staat jaarlijks de debatavond op de agenda. Op deze avond gaan we met elkaar in discussie en zijn we naast het vormen van onze mening ook bezig met deze te beargumenteren en te verwoorden. Mede door de debatavonden ontwikkelen leden zich in hun spreekvaardigheden en worden we gestimuleerd om inzichten duidelijk onder woorden te brengen.

Studiegroepen
Doordat we bij de VGSU allemaal verschillende studies doen, hebben we met elkaar heel veel kennis van uiteenlopende vakgebieden. De studiegroep is onder het merendeel van de leden de favoriete activiteit op de jaaragenda. Tijdens een studiegroep bereid een aantal leden twee avonden voor over een onderwerp waar ze zelf veel van weten of interesse in hebben. Door het volgen van studiegroepen komen we meer te weten over bijvoorbeeld het studiegebied van andere leden en verbreden we in kleine kring onze kennis. Vaak kiezen leden er dan ook voor om een studiegroep te volgen over een onderwerp waar ze weinig van weten en meer over willen leren.