Praise & Prayer

Binnen de VGSU wordt door de bijbelstudiecommissie meerdere Praise & Prayers georganiseerd. Op deze Praise & Prayers worden, zo de naam ook doet vermoeden, allerlei liederen gezongen tot ere van God en gebeden. Dit gebeurt allemaal voor en door de leden van de VGSU.