Open eindfeest

Aan alle mooie dingen komt een eind, zo ook aan het studiejaar 2022-2023. Donderdag 29
juni was het namelijk alweer tijd voor het eindfeest. Na de eindactiviteit, suppen, ging
iedereen zich klaarmaken voor het laatste georganiseerde feest van dit studiejaar.
De bedoeling was dat je in collectieven verkleed ging. Zo waren er mensen verkleed als
Peter Pan en Tinkerbel, H&M en zelfs de cast van Avatar was aanwezig. Er hadden een
aantal mensen goed hun best gedaan. Dat was maar goed ook, want de eerste 50
collectieven die het best verkleed waren, kregen een gratis shotje!
Vvv’tjes en kennismakers waren ook welkom en er werd gedanst en gezongen tot in de late
uurtjes. We hebben dit jaar goed afgesloten en er wordt nu al uitgekeken naar het volgende
studiejaar. Maar voor nu, vakantie!

Door Anne