Vooravond 2019

Ook dit jaar was het de avond voor de Dies Natalis weer tijd voor de vooravond. Op deze avond kunnen de leden hun ouders en broertjes/zusjes laten zien wat de VGSU zo leuk maakt. Deze avond werd georganiseerd door de vooravond commissie, die een leuke avond had voorbereid om de ouders en broertjes/zusjes kennis te laten maken met de VGSU.

De avond begon met eetgroepen. In kleine groepjes gingen leden, hun ouders en broertjes/zusjes samen eten in verschillende verenigingskasten. Daarna was het tijd om naar de kerk te gaan, waarvoor de vooravond commissie een leuk programma had voorbereid.

De avond stond in het teken van de drie pijlers van de vereniging, namelijk christelijk, studentikoos en academisch/verdiepend. Door middel van workshops die gegeven werden door verschillende VGSU commissies konden de ouders een kijkje nemen in wat voor activiteiten we zoal doen bij de vereniging. Zo leerde het Cantoraat de ouders brallen en zelfs lieder schrijven, gaf de bijbelstudiecommissie een kijkje in het bijbelstudie jaar van de vereniging, leerde het sociƫteitsbestuur de ouders over de gang van zaken op soos, liet de Axie de ouders verschillende spelletjes doen om zo een nummer te ontcijferen en vertelde de CIA over geslaagde ramacties en liet de ouders zelf een plan bedenken om een verenigingskast te rammen. Na het volgen van de workshops was het tijd voor bestuur Joosse om zich voor te stellen aan de ouders. Door middel van een creatief filmpje hebben ze de ouders uitgelegd wie ze zijn en wat ze precies doen binnen de VGSU.

Als afsluiting van de avond was er een quiz. De leden en ouders werden verdeeld in verschillende teams om te strijden voor de winst. De quiz was gebaseerd op de drie pijlers, die werden ingeleid door grappige filmpjes die gemaakt waren door jaargroepen. De vragen waren ook bedacht door de jaargroepen en gingen met name over de VGSU. Uiteindelijk heeft team rood gewonnen en kregen zij een heuse VGSU medaille. Na de quiz was het tijd om naar soos te gaan, waar nog gezellig werd geborreld! – Annelie