Studiegroep

De studiegroep geschiedenis en sociale geografie had een pakkende zinspreuk:
“Amice, waarom studeert u dat?” Een goede vraag an sich, met de stoffige reputatie van de studie
geschiedenis en sociale. Ik stelde mij deze vraag ook. Ik ben, zoals iedereen die zat te klootvioolen
tijdens de geschiedenislessen op de middelbare school, het heftigste leek dat in het publiek zat. Het
was dus een goed idee om mij te laten informeren over de taak van deze geleerden.
D’amice Mollema en Woudstra hadden de avond voorbereid. Eerst een stukje terminologie zodat we
allemaal op één lijn zaten en toen de casus van Jakarta. Deze stad is nú nog de hoofdstad van
Indonesië, maar ten gevolge van het stijgen van de zee spiegel én het gelijktijdig verzakken van de
bodem (komt dit bekend voor?) is de relatieve stijging bijna een halve meter per jaar. Dit is niet
wenselijk voor een aan het water gelegen stad en nu juist is de oorzaak van die geografische
probleem zo fascinerend. De verandering van de bodemkwaliteit heeft een achtergrond in het
koloniale verleden van Indonesië. Dit is nou net weer een geschiedkundig probleem.
Zo, in de loop van de avond, kwam ik er achter dat deze studierichtingen een belangrijke rol spelen in
het analyseren van actuele problemen en dat de relatie tussen mens en omgeving het bestuderen
ruim waard is.

Door Luuk