Privacy Statement VGSU

VGSU neemt uw privacy zeer serieus en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van bezoekers van de website en geïnteresseerden in onze vereniging. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt. De verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van de Vereniging van Gereformeerde Studenten te Utrecht wordt gedragen door het bestuur der VGSU.

Verwerking van persoonsgegevens

VGSU verzamelt persoonsgegevens via e-mail en voornamelijk via (online) contactformulieren en (online) aanmeldingsformulieren. Met uw toestemming gebruiken we de gegevens die u achterlaat om te reageren op vragen, verzoeken en aanmeldingen voor onze vereniging. Tevens kunnen we uw mailadres gebruiken om u persoonlijk te benaderen voor een eventuele kennismaking met de VGSU indien wij de overtuiging hebben dat u daarin geïnteresseerd kunt zijn. Stelt u het niet op prijs dat u hierover berichten ontvangt? U kunt zich altijd afmelden door te mailen naar ab-actis@vgsu.nl.

Bent u geabonneerd op ons blog? Dan hebt u via de berichten die u hierover ontvangt de mogelijkheid uzelf hiervoor af te melden.

Hebt u het lidmaatschapsformulier, het formulier “Op kamers” of het formulier “Slapen bij VGSU” ingevuld? Dan gebruiken we deze gegevens uitsluitend om te bepalen in hoeverre u in aanmerking komt voor lidmaatschap bij de VGSU of voor een kamer/slaapplek in een VGSU-huis, en zo ja, om de realisatie hiervan voorspoedig te laten verlopen. Uw persoonlijke gegevens en contactgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor dit specifieke doel en de communicatie binnen dit kader.

Uiterlijk binnen 2 jaar na het vervallen van dit doel zullen uw persoonlijke gegevens verwijderd worden, tenzij er een langere wettelijke bewaarplicht op rust of u toestemming hebt gegeven voor langere verwerking.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens stellen wij niet beschikbaar aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u, en enkel met uw nadrukkelijke toestemming. Uw gegevens worden nimmer uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar gemaakt.

Uw rechten

U hebt recht op inzage in uw gegevens en kunt zo nodig VGSU verzoeken om uw gegevens te corrigeren, te verwijderen of te laten afschermen voor verder gebruik. Ook staat het u te allen tijde vrij eerder gegeven toestemming voor verwerking weer in te trekken. Een verzoek tot inzage kunt u richten aan het bestuur der VGSU in de persoon van de ab-actis: ab-actis@vgsu.nl.

Gebruik van de website

VGSU meet informatie van website-bezoekers over het verblijf op de website. Deze informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van de website-bezoeker en wordt niet gekoppeld aan individuen. De gemeten gegevens worden uitgezet in statistieken waarmee de effectiviteit en het rendement van aangeboden informatie en navigatiestructuur wordt beoordeeld. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat de VGSU haar dienstverlening en website verder kan optimaliseren.

Hiervoor gebruiken we cookies; het gaat hier enkel om functionele en analytische cookies zodat we het surfgedrag van anonieme gebruikers kunnen analyseren. Deze informatie wordt maximaal 2 jaar opgeslagen. U kunt de door ons gebruikte cookies uitzetten via uw browser of verwijderen. Dit heeft geen effect op het functioneren van onze website.

Contact

Ab-actis der VGSU
Princetonplein 9
3584 CC
Utrecht
ab-actis@vgsu.nl.