Plenaire Afsluiting Bijbelstudiecyclus

In april hadden we een activiteit die goed onder onze christelijke pijler valt te plaatsen, namelijk de afsluiting van de plenaire bijbelstudiecyclus. Dat is een hele mond vol, dus even ter verduidelijking: Binnen de VGSU zit (bijna) iedereen in een bijbelstudiegroepje van 6 á 7 personen waarmee je dan om de twee week op dinsdag een bijbelstudie avond hebt. Dit jaar zijn twee van deze avonden voorbereid door de bijbelstudiecommissie. Iedereen behandelde zo hetzelfde onderwerp met het eigen groepje op twee gewone bijbelstudie avonden. Nadat ieder groepje zich twee avonden in dit onderwerp had verdiept, was er een plenaire afsluiting op donderdagavond.

Het onderwerp van de cyclus was psalm 23 – hetzelfde als het jaarthema van de bijbelstudiecommissie. De avond zelf begon uiteraard met een Reformatievlog waarin we lekker schaapjes konden kijken. Daarna kwam onze stafwerker van IFES wat vertellen over het onderwerp van de avond, namelijk: discipelschap en het volgen van Jezus. Het was dit keer extra bijzonder dat hij er was, omdat het zijn laatste keer was als spreker bij de VGSU.

[su_quote cite=”Inleidende vraag van onze stafwerker”]Als je nadenkt over discipelschap en het volgen van Jezus, voor wie klinkt dat dan als goed nieuws? En wie vindt dat slecht nieuws?[/su_quote]

Aan de hand van eigen ervaringen werd duidelijk wat discipelschap volgens de spreker inhoudt. Maar hij stelde af en toe ook een rake vraag waar mensen door aan het denken werden gezet.

[su_quote cite=”Prikkelende vragen tijdens het praatje”]Durf je echt op God te vertrouwen in keuzes die je maakt? Of hou je toch graag de touwtjes in eigen handen?[/su_quote]

Na de pauze was er de ruimte voor vragen vanuit de zaal. Tijdens het koffiedrinken had iedereen de woorden van onze stafwerker even op zich kunnen laten inwerken. De vragen die gesteld werden waren erg divers. Allereerst waren er VGSU’ers die nog niet echt inzagen hoe God’s leiding concreet in z’n werk gaat. Onze stafwerker had mooie antwoorden en benadrukte het belang van luisteren naar advies dat je via verschillende vrienden en vertrouwde kennissen mag ontvangen van God.

[su_quote cite=”Mattheus 28:18-20 | NBV”]Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’[/su_quote]

Daarnaast waren er ook leden die om tips vroegen, omdat ze discipelschap graag wilden toepassen in hun leven maar nog niet de mogelijkheden daarvoor zagen. Vanuit eigen ervaring kon hij wat meer vertellen over hoe dit mogelijk is en kon hij ons bemoedigen. Ook wees hij erop dat goed is om discipelschap als een (leer)proces te zien en niet zozeer als een plotselinge omwenteling, maar dat we tegelijkertijd niet moeten proberen om bepaalde gebieden in ons leven van Hem afgeschermd te houden.