Lezing ‘Smart City’

De tweede lezing van het jaar ging over ‘Smart Cities’. Dit onderwerp werd uitgelegd en uitgewerkt door dr. Patrick Witte. Deze jonge lector geeft colleges aan de Universiteit in ons eigen stadsie. In het eerste deel van zijn lezing maakt hij de VGSU bekend met het concept Smart Cities.

Smart cities zijn steden waar door middel van technologie en slimme planning wordt gewerkt aan een veiligere, efficientere stad. Zo wordt er nagedacht over de bereikbaarheid van een stad. Kunnen er genoeg auto’s door de stad? Zo nee, kunnen we dan een oplossing verzinnen door het openbaar vervoer te gebruiken? Door zulke oplossingsgerichte vragen te stellen proberen wetenschappers en beleidsmakers in dit veld de stad te perfectioneren.

Door de snelle technologische verandering van de afgelopen decennia zijn er tegenwoordig veel meer mogelijkheden om een stad vorm te geven. Zo zijn er steden in China waar cameras mensen herkennen die roken waar het verboden is, en worden er steden al volledig door kunstmatige intelligentie geordend. Verkeer wordt automatisch geregeld, prullenbakken geven zelf aan wanneer ze geleegd moeten worden, wifi-sensoren volgen hoe mensen lopen en hoelang ze voor bepaalde winkels blijven staan. Het leven wordt in deze slimme steden efficient en gemakkelijk.

Dr. Witte stipte echter ook de keerzijde van deze ontwikkelingen aan. Als mensen overal gefilmd en gevolgd worden, gaat dat dan niet ten koste van privacy? En is deze imperking van onze persoonlijke vrijheid het waard? Andere kritiek op steden die op alle vlakken door technologie worden beheerst gaat over de afhankelijkheid van die techniek. Als er een keer een totale stroomuitval is, hoe redt de stad zich dan?

Het tweede deel van de lezing was persoonlijker. Dr. Witte ging in op zijn eigen geloofsleven. Hij legde uit hoe hij de Bijbel leest, en hoe voor hem religieuze vrijheid en academische vrijheid hand in hand gaan. Hij betoogde dat God ons vrijheid heeft gegeven om in deze wereld te leven, en dat we die wereld ook mogen onderzoeken. Voor hem is het leren kennen van die wereld tegelijk God zien in de wereld. Hij haalde de tekst aan: “Heb de HEER, uw God, lief met heel uw hart, heel uw ziel, en heel uw verstand.” Vooral de laatste in de drieslag is voor Witte heel waardevol. We mogen het geloof en de wereld ook onderzoeken, daartoe worden we zelfs aangespoord door Jezus zelf.

Na deze twee delen was het tijd voor een pauze. Onder het genot van een kop koffie, en voor sommigen een sigaret, was er tijd om samen door te praten over al het vertelde. Ook meneer de lector kwam direct in gesprek met de leden.

Het tweede deel van de avond was, zoals altijd, een vragenronde waarin leden vragen kunnen stellen aan de lector. In de vragen werd vooral ingegeaan op de gevaren van de technologie. Afhankelijkheid, machtsverhoudingen, democratische besluitvorming, en individuele vrijheid werden aan het onderwerp gekoppeld. Na een half uur pittige vragen was het voor niemand meer duidelijk of deze ‘Smart Cities’ wel echt zo’n slim idee zijn.