Lezing Secularisatie

Op donderdag 15 september was het tijd voor alweer de laatste lezing van het jaar. Deze vond plaats op een geweldige locatie, namelijk het Academiegebouw. Waar in 1579 hier de Unie van Utrecht werd getekend hadden wij hier in 2022 een lezing van professor Herman Paul. Terwijl het buiten door de regen leek alsof de herfst al was begonnen, mochten wij luisteren naar zijn verhaal over secularisatie. Secularisatie is namelijk meer dan alleen het beeld van ontkerkelijking wat de meesten hebben. Het is juist een fenomeen wat is doorgedrongen in ons dagelijks leven, zo kan bijvoorbeeld de koelkast al een voorbeeld zijn van secularisatie. God is steeds minder zichtbaar in de maatschappij, niet alleen op zondag, maar juist ook in het dagelijkse leven. Als christen is het goed dat we ons hiervan bewust zijn, en erover nadenken wat voor ons persoonlijk van belang is. Tegelijk is er ook een tendens in de samenleving zichtbaar waarbij er steeds meer gezocht wordt naar zingeving en betekenis. Dit is iets waar we als kerk op in kunnen spelen, het is ontzettend waardevol om te laten zien dat het geloof ook nu nog actueel is. Een fijne boodschap aan het eind, waarna de lezing werd afgesloten. Daaropvolgend konden we even pauze nemen en genieten van een drankje in de idyllische kloostertuin van de Domkerk gelegen naast het Academiegebouw. Na een korte pauze was er nog tijd voor vragen van enkele leden waarbij het verhaal nog verder werd verduidelijkt. Al met al een mooie afsluitende lezing van het jaar 2021-2022.

Door Kristel