Lezing – De macht van Rusland

De VGSU is niet alleen een sociaal bolwerk, maar ook een plek om je verbreden en verdiepen buiten je eigen studiegebied. Daarom worden er door het jaar heen meerdere lezingen georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen. Ditmaal stond er een lezing van dr. Leo Paul op het programma over ‘De macht van Rusland’. Dr. Leo Paul heeft vele publicaties over onder andere Europa en de voormalige Sovjet-Unie op zijn naam staan, en was dan ook de uitgelezen persoon om ons meer te vertellen over dit thema. Na het oppakken van vier Russische agenten in Nederland vorig jaar en het nog lopende onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezing, of recenter het opzeggen van het kernverdrag tussen Rusland en de Verenigde Staten, wordt de machtspositie van Rusland enorm zichtbaar en vragen mensen zich na deze acties af wat de motieven en belangen van het Rusland in de 21e eeuw nu precies zijn.

Dr. Leo Paul ging daarom in zijn lezing onder andere in op de verhouding die Rusland tegenwoordig heeft met de Verenigde Naties en de NAVO, wat de annexatie van de Krim en de kleine conflicten aan de grensgebieden van Rusland daarmee te maken hebben, maar ook op de hang die oudere generaties Russen nog steeds hebben naar de vroegere Sovjet-Unie en de verheerlijking van president Poetin, die we als autoritaire leider in zijn blote bast op een paard terugzien. Tot slot kwamen ook economische machtsmiddelen die Rusland heeft, zoals aardgas voor de energievoorziening van Europa, voorbij. Na de lezing konden leden zelf vragen stellen aan de lector en met dr. Leo Paul in gesprek gaan over het ‘dreigende gevaar’ uit het Oosten. Na het bedanken van de lector werd de avond zoals iedere donderdag afgesloten met een nog lang durende borrel in de sociëteit van de VGSU aan de Oudegracht! – Michiel