Kerstoutreach

Kerst is een tijd waarin we laten merken dat we om elkaar geven. Maar er zijn veel mensen voor wie kerst een moeilijke periode is. Kwetsbare stadsgenoten kunnen in deze tijd wel een steuntje in de rug gebruiken. Als christelijke studentenvereniging vinden we het mooi om daaraan bij te dragen. Het BOCS, Present Utrecht en Serve the City Utrecht organiseren elk jaar de Kerstoutreach. Bij dit evenement zetten Utrechtse studenten zich in om iets te betekenen voor hun stadsgenoten.  Uiteraard doet de VGSU dit jaar weer mee. Er is een breed scala aan projecten, van kerstkoekjes bakken en uitdelen tot het koken en eten met bewoners  van het AZC. Op onze eigen soos hebben we rozen klaargemaakt om uit te delen in de stad, een zeer dankbare taak. Zo dragen we onze stad een warm hart toe. Alvast een gezegend kerstfeest toegewenst!

Door Bram