Gesponsorde post van overstappen.nl (deel 2 van 2)

Nieuwe studentenwoningen in Utrecht

De komende vier jaar komen er bijna 4.000 nieuwe studentenwoningen bij in Utrecht. Verwacht wordt dat hiermee het vraag en aanbod op de studentenhuisvestingmarkt in 2021 meer in evenwicht zullen zijn.

Internationale studenten

De verwachting is dat er de komende jaren vooral een sterke toename is van internationale studenten. Om hierop voorbereid te zijn hebben de universiteiten, gemeente en de SSH ook afgesproken om na 2021 nieuwe studentenwoningen te blijven bouwen. De Kences Monitor 2017 heeft onderzocht dat er in Utrecht 66.700 studenten een studie volgen (zowel HBO als WO). Hiervan wonen er bijna 30.000 in de stad zelf. Zoals gedacht gaan er steeds minder studenten op kamers door de invoering van het studievoorschot, maar dit wordt dus ‘gecompenseerd’ met internationale studenten.

Locaties

De studentenwoningen worden gebouwd op de volgende locaties: Leidsche Rijn, Oudenrijn, Gerbrandystraat en het overgrote deel van meer dan 2000 woningen komen bij de Archimedeslaan en Centrum Overvecht. Na 2021 wil de gemeente vooral op het Science Park nog een aantal duizend studentenwoningen realiseren. Ook de SSH heeft aangegeven dat het de ambitie heeft om te blijven investeren in nieuwe projecten.

Huurprijzen omlaag

Ook wil de gemeente zogenaamde huisjesmelkers aanpakken. Een deel van de verhuurders van studentenwoningen vragen stelselmatig te hoge huren en intimideert daarnaast ook nog hun huurders. Dit wordt dus gedaan om de huur omlaag te krijgen. Wat voor studenten ook kan helpen om de huur omlaag te krijgen is om te kijken naar de betalingen van de vaste lasten. Zo is de rekening voor gas water licht vaak een stuk hoger dan nodig is. Met behulp van een website als EasySwitch.nl kan je energie vergelijken en zorg je ervoor dat je nooit te veel betaald voor je energierekening. Mooie manier om extra geld over te houden elke maand.